kategorija Gradiva

Recenzije in predstavitve zanimivih publikacij in političnih dokumentov, ki usmerjajo mladinsko delo v prihodnosti!

Nova publikacija Inštituta za mladinsko politiko: Analiza lokalnih mladinskih politik

Inštitut za mladinsko politiko je v začetku leta 2016 izdal poročilo o analizi lokalnih mladinskih politik po slovenskih občinah. Poročilo zasluži pozornost že zato, ker je izdajatelj eden od redkih, če ne edini think-tank v mladinskem sektorju, ki se trudi svoje delo opravljati približno kontinuirano.

več

Izhodišče: ZJIMS

Mladinsko delo je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti.

— Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS), 3. člen

Kaj sploh je mladinsko delo? Kje se dogaja, kaj prinaša mladim in družbi, v katero ti mladi vstopajo?

več