Matej Cepin

Matej Cepin,je v delovnem času predvsem izobraževalec, avtor, inovator, projektni vodja in menedžer v nevladnih organizacijah, v temeljih pa mož, oče, kristjan, Slovenec, Evropejec, skavt, tekač in seveda človek.

Diplomiral je na Fakulteti za računalništvo in informatiko (2002), še prej pa maturiral na Gimnaziji Bežigrad (1995). Podiplomsko se je poskusil tudi na Filozofski fakulteti v Ljubljani (smer pedagogika), vendar je tam oba svoja cilja izpolnil že pred dokončanjem doktorata.

Trenutno deluje kot direktor Socialne akademije, katere poslanstvo je krepiti aktivno državljanstvo in družbeno participacijo mladih in odraslih na temelju vrednote človekovega dostojanstva in kot samostojni trener, fasilitator, avtor in projektni vodja na področjih mladinskega dela, vseživljenjskega učenja, strateškega načrtovanja, doseganja družbenih sprememb, medgeneracijskega sodelovanja, izobraževanja in optimizacije delovnih procesov.

Od kariere inženirja računalništva so ga v največji meri odvrnili skavti, močno pa je pripomogla tudi skupnost v Taizeju in nekatere ostale oblike mladinskega dela kot npr. Animatorji Želimlje.

V letih 2002 do 2008 je bil zaposlen na Društvu mladinski ceh kot vodja Mladinske akademije in drugih projektov. Med letoma 2004 in 2008 je bil dva mandata tudi podpredsednik na Mladinskem svetu Slovenije. V tistem obdobju se je uveljavil tudi kot urednik in avtor publikacij, npr. Priročnika za trenerje mladinskih voditeljev (2003), Priročnika za menedžerje v mladinskih organizacijah (2005), priročnika Mladinsko delo v teoriji in prakci (ki so ga na koncu na svet spravili drugi; 2011). Podatki o vseh teh publikacijah so dostopni tudi na tej strani.

Je tudi avtor več publikacij, ki so izšle v okviru programa Mladi v akciji (2007 – 2013) in na Socialni akademiji, med katerimi velja v kontekstu mladinskega dela izpostaviti zbirko Vodim, torej sem, knjigo o medgeneracijskem sodelovanju v mladinskih organizacijah, priročnik o usposabljanju mladinskih voditeljev in delavcev, priročnik o popotniškem novinarstvu kot inovativni metodi dela z mladimi in druge.

Matej je eden od pobudnikov Socialnega tedna v Sloveniji (2009). Koordiniral pa je tudi proces ustanovitve Socialne akademije (2004).