V mladinskem delu smo strokovnjaki za vse in hkrati za nič. Spoznamo se na zaposlovanje mladih, na aktivno državljanstvo, pedagogiko, kulturo, turizem, šport, coaching … Pravzaprav ga ni področja, ki ga ne bi katera od organizacij vsaj posredno že kdaj pokrivala.

V mladinskem delu na mlade gledamo celostno, zato je mladinsko delo povezano z vsemi področji in politikami, ki se mladih vsaj malo dotikajo.

Pa tudi poceni smo. S svojim programom ali strateškimi cilji nas lahko za nekaj časa kupi kdor koli, ki le ima pet minut časa – in pet evrov v žepu.

Področje zdravja pa med politikami, ki so že našle skupni interes z mladinskim delom, ne nastopa prav pogosto. To je pravzaprav nenavadno – glede na to, da je prav zdravje po raziskavah ena najpomembnejših vrednot slovenske mladine. Res pa je tudi, da mladinsko delo – razen na primer Mladinske zveze Brez izgovora, Društva študentov medicine Slovenije, pa skavtskih organizacij in morda kakšne športne – zdravja mladih ne omenja prav pogosto kot enega od učinkov svojega dela z mladimi.

Projekt »Za zdravje mladih«

ZaZdravjeMladihMineva pa približno leto dni, odkar je zdravje vsaj nekoliko bolj na agendi mladinskih organizacij v Sloveniji. Prav pred kakšnim letom je namreč šest organizacij pod vodstvom Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov in Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija pričelo z izvajanjem projekta Za zdravje mladih.

Skavtom kot poslovodečemu partnerju in Brez izgovora kot praktično enakovrednemu, so se pridružili še Zveza tabornikov Slovenije, Mladinski svet Slovenije, RTV Slovenija in Nacionalni inštitut za javno zdravje. Projekt pa finančno podpira Norveški finančni mehanizem.

V čast pa mi je, da pri projektu sodelujem kot trener promotorjev zdravja.

Namen projekta je prepojiti mladinski sektor z zdravim življenjskim slogom

Na podlagi strokovnih ugotovitev o zdravju mladih želijo usposobiti 160 mladinskih voditeljev in delavcev, pa tudi mladih, za promotorje zdravja v svojih organizacijah ali pa v okoljih, v katerih delujejo.

Projekt je zelo dobro načrtovan. Sestavlja ga več aktivnosti, ki se med seboj dobro dopolnjujejo in med katerimi nobena ni odveč ali samo za zraven.

Naslavljajo več ciljnih skupin. Mladinske voditelje in delavce, trenerje v mladinskem sektorju, mlade, mlade družine, medije, pa tudi strokovnjake. Delujejo na podlagi posebej v ta namen pripravljenih strokovnih podlag o življenjskem slogu mladih, ki jih je pripravil Inštitut, jih pa za svoje potrebe tudi sami stalno preizprašujejo in iščejo njihovo resnično vrednost za mlade.

Konec koncev je bila profesionalnost potrebna in izkazana že ob prijavi projekta za financiranje pri Norveškem finančnem mehanizmu. Ideja se je prebila skozi ostro konkurenco z zelo različnih sektorjev, poleg tega pa je prejela dotacijo, ki se lahko primerja s polovico sredstev, ki jih vsem organizacijam v enem letu razdeli Urad RS za mladino.

Zagon nekaj deset malih projektov na področju zdravega življenjskega sloga

Eno od osrednjih aktivnosti projekta tvorijo usposabljanja 160 mladih in odraslih za promotorje. Vsak promotor bo deležen 4-dnevnega usposabljanja, na katerem bo izvedel, kaj je zdravje, kaj zdrav življenjski slog, kakšna so priporočila za vzdrževanje zdravega življenjskega sloga med mladimi, kako zdravo živijo današnji mladi, pa tudi, na kakšne načine lahko spreminjamo vedenja in stališča mladih s posebnim fokusom na mladinskem delu in kako načrtovati projekte spreminjanja življenjskega sloga.

Po končanih usposabljanjih se bodo ti mladinski voditelji in delavci lahko ponašali s certifikatom promotor zdravja, v svojih lokalnih okoljih bo večina izvajala projekte z namenom krepitve zdravega življenjskega sloga mladih. Pridobili pa bodo lahko tudi manjšo finančno dotacijo, ki jim bo pri tem pomagala.

Usposabljanja promotorjev zdravja ne bodo samo še ena od mnogih brezplačnih usposabljanj, ki so ponavadi sama sebi namen in še stoprvič premeljejo vsebine, ki so bile pred tem premlete že stokrat. Na podlagi močnih strokovnih inputov smo usposabljanja 4 dni pripravljali v skupini skoraj 20-ih izkušenih trenerjev. Usposabljanja bodo zato vključevala tako spoznanja mladinskega dela kot tudi spoznanja s področja javnega zdravja in socialnega marketinga.

Še je upanje

V zadnjih letih se – vsaj meni, pa tudi nekaterim drugim, ki polje mladinskega dela spremljajo od blizu ali pa nekoliko bolj od daleč – zdi, da nazadujemo. Da nekatere temeljne predpostavke mladinskega dela, kot so skupina, edinstvenost vsakega posameznika, ponujanje nepozabnih izkušenj, lik starejšega brata, zgled in podobne – v globalnem svetu ne delujejo več ali pa vsaj ne več na naš način. Zato na drugi stani vznikajo popolnoma drugačne oblike emancipacije mladih, ki pa z uradnim mladinskim delom nimajo kaj dosti skupnega.

Vendar pa me delo vodstvene ekipe projekta Za zdravje mladih navdaja z velikim navdušenjem. Ponosen sem, da so se lotili tako velikega projekta, da so uspeli pridobiti tako kredibilne partnerje in da kljub oviram dosegajo in presegajo že tako visoko zastavljene cilje.

Večino članov vodstvene ekipe poznam že vsaj 10 let in lahko trdim, da so prav zdaj v obdobju, ko so resnično vsrkali že vse, kar jim ima mladinski sektor v Sloveniji ponuditi. Postali so zreli za zelo resne službe.

Eden od glavnih hendikepov mladinskega dela pa je prav to. Da se najbolj perspektivni kadri, ko postanejo dovolj usposobljeni, porazgubijo po resnih službah in mladinsko delo, ki je vanje toliko let vlagalo, od njih nima več nič. Ker jim pač v Sloveniji, razen plače nekaj nad minimalno, nima ničesar ponuditi. Ti pa so se odločili, da še nekaj časa ostanejo in mladinskemu delu zelo profesionalno vrnejo nekaj svoje strokovnosti in vrhunskosti. Hvala!