O blogu

Mladinsko delo je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti.

Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju

Mladost je bogastvo.

Na splavu

Skavtska taborna šola Metoda PP 2003. Eden najlepših spominov avtorja. Foto: Matej Černetič

Dobi jo vsakdo, a nihče prav veliko. In poleg tega jo mora vsakdo nujno porabiti na začetku življenja, ko še ne ve čisto natančno, kaj bi z njo.

Kaj vse ostane človeku od dobro porabljene mladosti! In kakšna razvalina je lahko ta isti človek, če mladosti ne investira na pravi način!

Mladinsko delo je, poleg družine in šole, tretji steber socializacije mladih. Dogaja se v skupinah mladih, širših od primarne družine in, za razliko od šolskega sistema, veliko manj formalnih.

V Sloveniji se je začelo nekje z začetkom 20. stoletja, v Evropi pa še kakšnih 50 let prej. Skozi ves čas obstoja se je izkazalo kot eno od ključnih polj pri vzgoji mladih za trden značaj, aktivno državljanstvo, mir, krepitev socialne mreže in odgovornosti.

Pa danes? Se danes še znamo iti mladinsko delo?

Pod vplivom spreminjanja načina življenja se danes naglo spreminja tudi mladina. Skupaj z njo se mora spreminjati tudi mladinsko delo.

Pričujoči blog želi prispevati k razmisleku, kaj spremeniti in kaj ohraniti.

Matej Cepin,
avtor