Publikacija “Quality Youth Work: A common framework for the further development of youth work” je plod skoraj dvoletnega dela ekspertne skupine, sestavljene iz mladinskih delavcev, odločevalcev na področju mladine in strokovnjakov za mladino iz večine držav članic EU.

V čast mi je bilo, da sem lahko v tej skupini kot predstavnik Slovenije sodeloval tudi sam. O tem sem na tem blogu že pisal in sicer v tem zapisu.

Še ena publikacija več?

V zadnjem desetletju ali dveh je na področju mladinskega dela nastalo toliko literature, kot je morda prej ni v celotni njegovi zgodovini. Šlo je za velik skok v intenzivnosti razmisleka in pričakovati je, da vsak nov kos literature pač ne more prinesti nekaj bistveno novega.

Tudi naša delovna skupina je bila nekaj časa v nevarnosti, da bi glavnino časa in papirja posvetila še eni razpravi na temo: Kaj je in kaj ni mladinsko delo? Tej temi smo tudi v naši ekspertni skupini posvetili skoraj polovico našega srečanj. Vendar nam je uspelo narediti tudi korak naprej.

Dodana vrednost

Publikacija v polje mladinskega dela uvaja nekaj terminov, ki primarno ne spadajo vanj. Glavni so kakovost (quality), sistem kakovosti (quality system), orodja za merjenje kakovosti (quality tools) in krog kakovosti (quality circle).

Delovna skupina je pri pisanju izhajala iz naloge oz. vprašanja, ali je mogoče razviti enotne kazalnike (indikatorje) kakovosti mladinskega dela na ravni EU.A smo se temu izzivu v skupini kar hitro odpovedali. Mladinsko delo je enostavno preveč raznoliko in aplikativno za toliko sorodnih področij, da bi skupni indikatorji najverjetneje zadušili velik del njegove barvitosti in s tem tudi njegove funkcije.

Opredelili pa smo načine, kako lahko deležniki na različnih ravneh skupaj opredelijo indikatorje kakovosti.  Pravzaprav se zgodba pri indikatorjih niti ne začne, niti ne konča. Kot krovni pojem publikacija opredeljuje sisteme kakovosti, ki združujejo indikatorje in tudi orodja, s pomočjo katerih lahko indikatorje merimo. Tipično orodje je na primer evalvacijski vprašalnik ali spletna anketa. Ta ne sme biti sam sebi namen ampak je vedno v službi nekega sistema kakovosti.

Ocena

Ocenjevati delo skupine, v kateri si vsaj nekoliko sodeloval, je nehvaležna naloga.

Menim, da publikacija ni namenjena mladinskim voditeljem in delavcem, ki se večino časa neposredno ukvarjajo z mladimi. Veliko bolj prav bo prišla odločevalcem in načrtovalcem lokalnih ali nacionalnih mladinskih politik, še posebej tistih delov le-teh, ki se tičejo mladinskega dela.

Tem bo ponujala sistematični pristop k izgradnji celotnega sistema ter razumevanje ključnih pojmov. Dovolj, da se raziskovanje kakovosti lahko začne.