Publikacija je plod dela ekspertne skupine, sestavljene iz mladinskih delavcev, odločevalcev na področju mladine in strokovnjakov za mladino iz večine držav članic EU. V čast mi je bilo, da sem lahko v tej skupini kot predstavnik Slovenije sodeloval tudi sam.

več