Pred kratkim sem se med urejanjem svojega profila na LinkedIn-u spomnil, da smo pred nekaj več kot desetletjem z Društvom mladinski ceh prejeli državno priznanje za promocijo znanja in učenja. Za program Mladinska akademija, katerega vodja sem bil med letoma 2002 in 2007, nam ga je podelil Andragoški center Slovenije.

Skoraj edina sled za priznanjem, ki je ostala na spletu, je dokumentarni video, ki ga je ekipa Andragoškega centra posnela z nami ob tej priložnosti.

Ob ogledu videa so se vrnili spomini … Po eni strani se ne morem načuditi, da je od tega dogodka minilo že več kot 10 let, po drugi strani pa se čudim, kako drugačni časi so bili takrat!

Mladinska akademija

Mladinska akademija je bila program usposabljanja mladinskih voditeljev in delavcev. V 6 letih, ko sem jo vodil, je v programu sodelovalo več kot 100 trenerjev, izvedenih pa je bilo okoli 500 usposabljanj. V drugi polovici tega obdobja nismo izvajali usposabljanj več le za mladinske voditelje in delavce, ampak tudi širše – za študente, prostovoljce, kadre v nevladnih organizacijah, odrasle ipd.

Vsebina programa je temeljila na t.i. paketih. To so bili 16-urni vsebinski sklopi, ki smo jih trenerji skrbno pripravljali v manjših skupinah. Za vsak paket smo pripravili program, priročnik za trenerje, priročnik za udeležence in didaktično gradivo. Paketi so bili zaradi sodelovanja večjega števila trenerjev zelo kakovostno pripravljeni in natančno dodelani, vseeno pa jih je bilo s prilagoditvami mogoče izvajati v zelo različnih okoljih.

S skupnim sodelovanjem, tako pri pripravi paketov kot pri izvajanju, smo se trenerji tudi veliko naučili drug od drugega, se povezovali in spoznavali ter osebnostno in strokovno razvijali.

Mladinske organizacije so prepoznavale potrebe po izobraževanju

Finančno osnovo za obstoj Mladinske akademije so tvorila naročila posameznikov in organizacij. Kot koordinator sem za koordinacijo porabil približno ¾ delovnega časa (ki je imel takrat resnično veliko nadur), pokrili pa so se tudi vsi trenerji. Honorarji in plače so bili takrat sicer krepko nižji kot danes. Moja plača je bila okoli 300 €, trenerski dan pa je bil ovrednoten na okoli 30 €.

Organizacije so ob naročilu paketa prejele lično oblikovane in vsebinsko kakovostne priročnike za vse udeležence, natisnjena potrdila o udeležbi, vključeni so bili potni stroški, plačila trenerjev, didaktični material …

Najbolje pa so se prodajali tečaji retorike. Legendarni Rafo Pinosa, Anja Hlača (takrat še ne Ferjančič), Grega Strajnar in Kasneje Sonja Poznič (takrat še ne Cvetko) so bili resnično pravi mojstri, vsak udeleženec pa je za nekaj manj kot 80 € po koncu 20-urnega tečaja prejel tudi video kaseto s svojimi nastopi.

Po 10 letih v mladinskem delu več usposabljanj, a ta manj izhajajo iz potreb organizacij

Mladinsko delo je zdaj, po pretečenih 10 letih, konceptualno veliko bolj razvito. Veliko bolje vemo, zakaj nekaj počnemo. Pojmi kot so participacija mladih, socialno vključevanje, zaposljivost mladih, mladi z manj priložnostmi in podobni, so veliko bolj razdelani in veliko več usposabljanj poteka na te teme. Naročniki slednjih so ponavadi policy-makerji.

Veliko manj pa je na trgu povpraševanja po usposabljanjih s strani samih organizacij. S tem niti ne bi bilo nič narobe, če bi organizacije v tem času same začele izvajati svoja začetna usposabljanja. Nekatere so med tem sicer res razvile svoje sisteme usposabljanj, vendar večina pri tem ni dosledna.

Mladinsko delo izgublja svoj ABC

Če je danes več povpraševanja po visokoletečih temah, pa ga je manj po tistemu, čemur sam pravim ABC mladinskega dela.

Na Mladinski akademiji so takšen ABC tvorili paketi Mladostnik, Skupina, Komunikacija, Motivacija in Projektno delo.. Zdi se mi, da danes vsi že kar predpostavljamo, da manj izkušeni mladinski voditelji poznajo osnove razvojne psihologije, skupinske dinamike, vlog v skupini, osnovne teorije motivacije in da redno uporabljajo korake projektnega načrtovanja.

Pa ni tako. Velikokrat, ko sem s skupino mladinskih voditeljev na kakšnem usposabljanju o visokoletečih temah, ugotovimo, da moramo program prilagoditi, ker udeleženci ne poznajo ABC.

Je morda nastopil čas za obuditev nekdanje Mladinske akademije v novi, za desetletje sodobnejši obliki?