Vpiši: povezava

Nova publikacija Inštituta za mladinsko politiko: Analiza lokalnih mladinskih politik

Inštitut za mladinsko politiko je v začetku leta 2016 izdal poročilo o analizi lokalnih mladinskih politik po slovenskih občinah. Poročilo zasluži pozornost že zato, ker je izdajatelj eden od redkih, če ne edini think-tank v mladinskem sektorju, ki se trudi svoje delo opravljati približno kontinuirano.

več