Na 2. evropski konenciji o mladinskem delu, ki je med 27. in 30. aprilom 2015 potekala v Bruslju, smo sprejeli deklaracijo z naslovom The 2nd European Youth Work Declaration – Making a World of Difference.

Namenjena je osrednjim akterjem v polju mladinskega dela, mednarodnim institucijam, nacionalnim vladam, mednarodnim in drugim nevladnim organizacijam, pa tudi mladim samim.

Po letu 2010, ko je v Gentu (Belgija) potekala prva evropska konvencija o mladinskem delu, je bila druga enako pomemben ali pa še pomembnejši dogodek. V vmesnem času najbrž ni bilo dogodka, ki bi na enem mestu zbral toliko znanja in moči tistih, ki se z mladinskim delom neposredno ali posredno ukvarjamo. 500 udeležencev vendarle ni mačji kašelj!

Identiteta mladinskega dela

Jedro deklaracije naslavlja vprašanje identitete mladinskega dela, njegove dodane vrednosti, učinkov in povezav z drugimi sektorji kot na primer sistemi formalnega izobraževanja, socialno delo, trg dela, cerkve, policija in ostali.

V deklaraciji, pa tudi na konvenciji sami, je mogoče zaznati prepričanje, da mladinsko delo z zdaj že več kot 200-letno tradicijo premore svoj corpus of knowledge, ki ga dela drugačnega od ostalih sektorjebv. Njegova identiteta temelji na učnih učinkih, krepitvi mladih, participaciji, izražanju in vključevanju.

Kot takšno mladinsko delo lahko obogati druge sektorje in jim ponudi tisto, česar sami povečini niso razvili.

Izzivi

Mladina se spreminja, zato je seveda nujna tudi nadgradnja mladinskega dela. Prilagoditi se mora na nove okoliščine, v katerih se danes nahajajo mladi.

Med izzivi za razvoj mladinskega dela tako najdemo odziv na nove tehnologije in digitalne medije, porajajočo se kulturno raznolikost mladih v Evropi ter sodelovanje z drugimi sektorji.

Kakovost

Deklaracija nacionalne oblasti poziva k vzpostavitvi sistemov kakovosti mladinskega dela v različnih kontekstih. Kakovost pa je nujno povezana s sistemi usposabljanja mladinskih voditeljev in delavcev. To naj poteka tako skozi pridobivanje teoretičnega znanja (refleksija) kot tudi skozi prakso oz. delovanje (akcija).

Slovenska delegacija na konvenciji

Slovenska delegacija na konvenciji

Prepoznavnost

Deklaracija spodbuja k prepoznavanju vrednosti mladinskega dela na treh ravneh:

  1. priznavanje in razumevanje mladinskega dela kot koncepta,
  2. prepoznavanje vloge nevladnih organizacij pri soustvarjanju in soupravljanju mladinskega dela in
  3. prepoznavanje učinkov mladinskega dela.

 Priporočila

Priporočilom je namenjena več kot tretjina zaključnega dela deklaracije. Dokument se zavzema za vzpostavitev European Agenda for Youth Work – skupnega evropskega nabora ukrepov, ki bodo zagotovila nadaljnji razvoj tega polja v prihodnosti.

Zavzema se za evropsko sodelovanje na polju mladinskega dela, vendar ob močni zavezi posameznih držav. Poseben poudarek priporočila namenjajo lokalnemu okolju, saj tam dejansko poteka večina pravega mladinskega dela.

V pripročilih so poudarjeni naslednji vidiki:

  • skrb za kakovost mladinskega dela,
  • vlaganje v znanje in raziskovanje,
  • financiranje,
  • medsektorsko sodelovanje in
  • civilni dialog.

Slovenija?

Deklaracija ima močan pomen tudi za stanje mladinskega dela v Sloveniji. Predstavlja navdih za smer, sistem pa bomo morali seveda pretresti sami. V Bruslju je bila močna – kar dvoštevilčna – slovenska delegacija.

O tem, kaj storiti, pa v naslednjem blogu čez nekaj dni.